Thi công nhà xưởng tại KCN Trà Nóc – Cần Thơ

Project

Thông tin công trình

Dự Án Thi công nhà xưởng tại KCN Trà Nóc – Cần Thơ