Nhà máy SX Cafe công ty Vàng Ban Mê – Long An

Project

Thông tin công trình

Dự án nhà máy sản xuất công ty Vàng Ban Mê

Diện tích : 1500m2

Thời gian thi công: 25/5/2016

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vàng Ban Mê

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An