Nhà máy may Thái Sơn – Bình Thuận

Project

Thông tin công trình

Dự án nhà máy may Thái Sơn

Diện tích : 7500m2

Thời gian thi công: 25/11/2015

Chủ đầu tư: Công ty Thái Sơn SP

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận