Khu phức hợp Nguyễn Minh – Bình Chánh

Project

Thông tin công trình

Dự án Khu phức hợp Nguyễn Minh – Bình Chánh