0901.428.428
Nhà xe Hải Phương Archives |

Nhà xe Hải Phương

Nhà để xe TT Tiệc cưới Hải Phương – Vũng Tàu

Dự án: Nhà để xe – TT Tiệc cưới Nhà Hàng Hải Phương Diện tích : 38×65= 2000m2 Thời gian thi công: 05/9/2017(45 ngày) Chủ đầu tư: Công ty  CP Nhà Hàng Hải Phương Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel Địa điểm: 685-695 Ba Mươi Tháng Tư, Rạch Dừa, Tp.

View more ...