0901.428.428
Xưởng chế biến TP- Thạch Thất- Hà Nội |

Xưởng chế biến TP- Thạch Thất- Hà Nội

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-6

THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-5

THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-4

THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-3

THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-1 THi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-2


thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-thach-that-ha-noi-1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Nhiều dự án lớn đã được Dragon thiết kế và thi công hoàn thiện, tạo sự khác biệt và chuyên nghiệp với mỗi dự án.

Xem tất cả