0944.00.6666
Thi công vách tường leo núi KDL Nhơn Hội - Qui Nhơn |

Thi công vách tường leo núi KDL Nhơn Hội – Qui Nhơn

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH