0901.428.428
Thi công nhà xưởng tại KCN Trà Nóc - Cần Thơ

Thi công nhà xưởng tại KCN Trà Nóc – Cần Thơ

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

thi công nhà thép, thi công nhà xưởng

Bước đầu thi công công trình

thi công nhà thép, thi công nhà xưởng

Kết cấu khung mái

thi công nhà thép, thi công nhà xưởng

Khung nhà thép

Bản vẽ nhà thép tại KCN Trà Nóc

Bản vẽ chi tiết