0901.428.428
Thi công nhà xưởng chế biến hạt Điều tại Bình Phước

Thi công nhà xưởng chế biến hạt Điều tại Bình Phước

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dragon Steel Thi công nhà xưởng chế biến hạt Điều tại Bình Phước.

CÔNG TRÌNH KHÁC

Nhiều dự án lớn đã được Dragon thiết kế và thi công hoàn thiện, tạo sự khác biệt và chuyên nghiệp với mỗi dự án.

Xem tất cả