0901.428.428
Thi công nhà để xe trung tâm tiệc cưới Hải Phương Vũng Tàu

Nhà để xe TT Tiệc cưới Hải Phương – Vũng Tàu

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dự án: Nhà để xe – TT Tiệc cưới Nhà Hàng Hải Phương

Diện tích : 38×65= 2000m2

Thời gian thi công: 05/9/2017(45 ngày)

Chủ đầu tư: Công ty  CP Nhà Hàng Hải Phương

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: 685-695 Ba Mươi Tháng Tư, Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Khảu độ dầm 11m