0901.428.428
Thi công hệ mái che nhà máy Huafu Việt Nam

Thi công mái che nhà máy Huafu – Long An

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

nhà thép, nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế long an

Kết cấu khung mái

nhà thép, nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế long an

quá trình lắp đặt khung mái

nhà thép, nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế long an

Bước đầu lắp đặt khung mái

nhà thép, nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế long an

Chuẩn bị lắp đặt

nhà thép, nhà thép tiền chế, nhà thép tiền chế long an

Hoàn thành khung mái