0901.428.428
Nhà máy SX Cafe công ty Vàng Ban Mê- Long An |

Nhà máy SX Cafe công ty Vàng Ban Mê- Long An

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dự án nhà máy sản xuất công ty Vàng Ban Mê

Diện tích : 1500m2

Thời gian thi công: 25/5/2016

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vàng Ban Mê

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An


THi-cong-nha-thep-tien-che-11 THi-cong-nha-thep-tien-che-12

thi-cong-nha-thep-tien-che

thi-cong-thep-nha-tien-che-2

THi-cong-nha-thep-tien-che-10

thi-coong-3

thi-coong-4

Các công trình thi công nhà thép tiền chế tại Long An

CÔNG TRÌNH KHÁC

Nhiều dự án lớn đã được Dragon thiết kế và thi công hoàn thiện, tạo sự khác biệt và chuyên nghiệp với mỗi dự án.

Xem tất cả