0901.428.428
Nhà máy SX Cafe công ty Vàng Ban Mê- Long An |

Nhà máy SX Cafe công ty Vàng Ban Mê- Long An

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dự án nhà máy sản xuất công ty Vàng Ban Mê

Diện tích : 1500m2

Thời gian thi công: 25/5/2016

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vàng Ban Mê

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An


THi-cong-nha-thep-tien-che-11 THi-cong-nha-thep-tien-che-12

thi-cong-nha-thep-tien-che

thi-cong-thep-nha-tien-che-2

THi-cong-nha-thep-tien-che-10

thi-coong-3

thi-coong-4

Các công trình thi công nhà thép tiền chế tại Long An