0901.428.428
Nhà máy may Thái Sơn- Bình Thuận |

Nhà máy may Thái Sơn- Bình Thuận

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dự án nhà máy may Thái Sơn

Diện tích : 7500m2

Thời gian thi công: 25/11/2015

Chủ đầu tư: Công ty Thái Sơn SP

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

2thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-binh-thuan-2 2thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-binh-thuan-4

thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-binh-thuan thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-binh-thuan-1

2thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-binh-thuan-6

2thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-binh-thuan-5