0901.428.428
Nhà máy gạch Đông Nam Á |

Nhà máy gạch Đông Nam Á

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

untitled-1

untitled-3

untitled-2

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : 2015

Địa điểm : Bình Dương

Chủ đầu tư : Nhà máy gạch Đông Nam Á

Giới thiệu : Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu. Gia công và lắp dựng kết cấu thép. Quy mô dự án: 30.000 m2
nha thep tien che