0901.428.428
Nhà máy gạch Biên Hòa |

Nhà máy gạch Biên Hòa

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

untitled-1

untitled-2

untitled-3

untitled-4

untitled-5

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : 2015

Địa điểm : Biên Hòa - Đồng Nai

Chủ đầu tư : Nhà máy gạch Biên Hòa

Giới thiệu : Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu. Gia công và lắp dựng kết cấu thép. Quy mô dự án: 10.000 m2
nha thep tien che