0901.428.428
Nhà máy chế biến Thủy sản - Cần Thơ |

Nhà máy chế biến Thủy sản – Cần Thơ

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Cần Thơ

Diện tích : 25×85= 2.125m2

Thời gian thi công: 05/7/2017

Chủ đầu tư: Công ty …………………………………..(giấu tên theo yêu cầu CDT)

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: Cần Thơ, Tp HCM