0901.428.428
Nhà máy chế biến Thủy sản - Cần Thơ |

Nhà máy chế biến Thủy sản – Cần Thơ

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Cần Thơ

Diện tích : 25×85= 2.125m2

Thời gian thi công: 05/7/2017

Chủ đầu tư: Công ty …………………………………..(bị giấu tên theo yêu cầu CDT)

Nhà Thầu: Công ty thi công nhà thép tiền chế Dragon Steel

Địa điểm: Cần Thơ, Tp HCM

Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau-1 Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau-3 Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau-4 Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau-33 Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau-111 Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-Ba-ria-Vung-Tau-21212