0901.428.428
Thi công nhà máy dừa xuất khẩu- Mekong Fruit- Bến tre

Nhà máy chế biến Dừa xuất khẩu – Bến Tre

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Công ty chế biến dừa xuất khẩu Mekong Fruit tại Bến Tre thi công xây dựng nhà máy chế biến Dừa. Công ty Dragon Steel là công ty thi công nhà xưởng này.

thi-cong-nha-xuong-nha-may-ben-tre

 

thi-cong-nha-xuong-nha-may-ben-tre-1

thi-cong-nha-xuong-nha-may-ben-tre-2

thi-cong-nha-xuong-nha-may-ben-tre-3

thi-cong-nha-xuong-nha-may-ben-tre-4

Thi công nhà máy chế biến dừa xuất khẩu tại Bền Tre

Thi công lắp dựng khung nhà thép tiền chế ngày đầu tiên

Thi-cong-nha-xuong-nha-may-ben-tre-161

Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-ben-Tre-10

Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-ben-Tre-11

Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-ben-Tre-12

Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-ben-Tre-14

Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-ben-Tre-14 Thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-ben-Tre-44

Chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh theo tiến độ của dự án này và các dự án thi công nhà thép tiền chếkhác

Mời tham khảo 1 số dự án thi công nhà thép tiền chế mà chúng tôi đã thi công

+ Nhà máy chế biến dừa xuất khẩu Bến Tre

+ Nhà máy sản xuất công ty Kaise Long An

+ Nhà máy cà phế công ty Vàng Ban Mê