0901.428.428
Khu phức hợp Nguyễn Minh- Bình Chánh |

Khu phức hợp Nguyễn Minh- Bình Chánh

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

650650

thi-cong-nha-xuong-nha-thep-tien-che-cho-bnh-dien

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

nha thep tien che