0901.428.428
Thi công nhà xưởng cho thuê tại Bình Chánh

Khu phức hợp Nguyễn Minh- Bình Chánh

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

650650

thi-cong-nha-xuong-nha-thep-tien-che-cho-bnh-dien

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

nha thep tien che

CÔNG TRÌNH KHÁC

Nhiều dự án lớn đã được Dragon thiết kế và thi công hoàn thiện, tạo sự khác biệt và chuyên nghiệp với mỗi dự án.

Xem tất cả