0901.428.428
Kho đông lạnh cửa khẩu Bát Xát - Lào Cai |

Kho đông lạnh cửa khẩu Bát Xát – Lào Cai

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

thi-cong-nha-thep-tien-che-tai-bat-xat-lao-cai-1