0901.428.428
Cảnh hàng không quốc tế VIENTIANE mở rộng |

Cảnh hàng không quốc tế VIENTIANE mở rộng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

4

1

2

3

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm : Wattay , Vientiane, Lào

Chủ đầu tư : Cảng hàng không Quốc tế Vientiane mở rộng

Giới thiệu : Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu. Gia công và lắp dựng kết cấu thép. Quy mô dự án: Cúc Hàng Không, Bộ Công Chính và Vận Tải
nha thep tien che